ARBEIDSRECHT

Een werknemer is afhankelijk van zijn baan voor zijn levensonderhoud. Een werkgever is afhankelijk van zijn werknemer(s) voor zijn onderneming. De werkgever en de werknemer kunnen dus niet zonder elkaar. Rechten en plichten moeten wel goed worden vastgelegd. Want, soms gaat het mis. Het arbeidsrecht is veelomvattend, van het begin tot het eind.

Het begint met de arbeidsovereenkomst. Wat zijn de regels voor de overeenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd. Maar er is veel meer. Wat zijn de arbeidsvoorwaarden. Is er een concurrentiebeding. Wat te doen bij arbeidsongeschiktheid, bij conflicten, loonvordering, en wat zijn zoal de regels bij ontslag. Hoe hoog is de transitievergoeding?  Vaak zie je door de bomen het bos niet meer. Laat u zich door ons goed adviseren.

Ons team is gespecialiseerd in het begeleiden van werkgevers en werknemers en volledig ingevoerd in de gevolgen van de Wet Werk Zekerheid (WWZ) die in 2015 is ingevoerd. Wij begeleiden u van het beging van de overeenkomst tot het eventuele einde ervan. Uw belang staat daarbij voorop. Wij staan voor een voortvarende aanpak en dat is hard nodig. De WWZ kent keiharde vervaltermijnen. Dat wil zeggen dat binnen korte perioden moet worden opgetreden tegen bijvoorbeeld een ontslag op staande voet.

In alle gevallen is het zaak om de juiste beslissing op het juiste moment te nemen omdat een verkeerde beslissing vaak niet (meer) terug te draaien is. Ons team begeleidt u daar graag bij.